pxl

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågens funktion är att generera tryckvågor till den skadade vävnaden. Detta medför en ökad metabolisk aktivitet i området,  en ökad blodcirkulation och en återuppbyggnad av den skadade vävnaden och på så sätt en smärtminskning. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i området. Innan behandlingen påbörjas tar vi en sjukdomshistoria och gör en noggrann undersökning för att fastställa rätt diagnos och på så sätt kunna ge dig en lämplig behandling.

Vad kan behandlas med stötvåg?

Vanliga diagnoser som dagligen behandlas med stötvåg är bland annat impingement, rotatorcuffskador, frozen shoulder, slemsäcksinflammationer, plantarfasciit (hälsporre), akillestendinit (hälseneinflammation), medial- och lateral epicondylit (golf- eller tennisarmbåge), hopparknä, löparknä samt triggerpunkter i muskler.

Vem bör INTE behandlas med stötvåg?

Du bör undvika stötsvågsbehandling om du har fått en kortisoninjektion i sökområdet de senaste två månaderna. Det gäller även om du går  på blodförtunnande mediciner eller samtidigt tar antiinflammatoriska läkemedel. Har du en ökad blödningstendens, pacemaker, är gravid eller en cancerdiagnos bör stötvågsbehandling även här undvikas.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågens funktion är att  genererar tryckvågor till den skadade vävnaden. Detta medför  en ökad metabolisk aktivitet i området,  en ökad blodcirkulation och en återuppbyggnad av den skadade  vävnaden och på så sätt en smärtminskning. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i området. Innan behandlingen påbörjas tar vi en sjukdomshistoria och gör en noggrann undersökning för att fastställa rätt diagnos och på så sätt kunna ge dig en lämplig behandling.

Vad kan behandlas med stötvåg?

Vanliga diagnoser som dagligen behandlas med stötvåg är bland annat impingement, rotatorcuffskador, frozen shoulder,  slemsäcksinflammationer, plantarfasciit (hälsporre), akillestendinit (hälseneinflammation), medial- och lateral epicondylit (golf- eller tennisarmbåge), hopparknä, löparknä samt triggerpunkter i muskler.

Vem bör INTE behandlas med stötvåg?

Du bör undvika stötsvågsbehandling om du har fått en kortisoninjektion i sökområdet  de senaste två månaderna. Det gäller även om du går  på blodförtunnande mediciner  eller samtidigt tar antiinflammatoriska läkemedel. Har du en ökad blödningstendens, pacemaker, är gravid eller en cancerdiagnos bör stötvågsbehandling även här undvikas.

Behandlingsprocedur – stötvågsbehandling

Stötvågsbehandlingen tar ca 5-10 minuter, och upprepas vanligtvis mellan 5-10 dagars mellanrum. Likaså som vid alla behandlingar görs en behadlingsplan även här,  totalt brukar  3-5 behandlingar ge ett bestående och tillfredställande resultat.  Eventuella biverkningar är initialt ökad smärta, rodnad och svullnad i behandlingsområdet.

Vi kombinerar ofta stötsvågsbehandlingen med andra behandlingsmetoder för att ge din kropp de bästa förutsättningar för återhämtning och läkning.

Pris för stötvåg är 650 kr

Stötvågsbehandling Nybesök 30 min
Stötvågsbehandling Återbesök  15 min